Zawody w postaci 32 godzinnej misji z różnymi zadaniami rozlokowanymi na dużym obszarze, z zakresu: strzelania, rozpoznania, maskowania, nawigacji, medycyny pola walki i innych tematów właściwych Lekkiej Piechocie.

Dwuosobowe zespoły i wszystko co potrzebujesz na 32h misję w twoim plecaku.

 

Dlaczego warto przyjechać na nasze zawody:

– zawody odbywają się na dwóch dużych strzelnicach jednocześnie (Świetlino, Zielnowo)

– 22 zadania strzeleckie obejmujące m.in. tematykę:

 • strzelanie z karabinka od 2 do 300m
 • strzelanie dzienne i nocne
 • strzelanie z wykorzystaniem zasłon/osłon
 • strzelanie z wykorzystaniem pojazdów statycznych i w ruchu
 • strzelanie w sytuacjach awaryjnych (zacięcia, niesprawności, jedna ręka etc.)
 • strzelanie w maskach przeciwgazowych
 • strzelanie do celów ukazujących się/obrotników firmy MTargets
 • strzelanie z wykorzystaniem systemu SteelAlive
 • strzelanie wysiłkowe/na znacznym zmęczeniu
 • strzelanie z wykorzystaniem taktyki
 • składanie i rozkładanie swojej broni na czas bez udziału wzroku

– 4 zadania taktyczne obejmujące tematykę:

 • komunikacja radiowa i jej procedury
 • meldunki MEDEVAC, CFF, SALUTE i SITREP
 • szkic i tabela obserwacji
 • rozpoznawanie sprzętu i uzbrojenia państwa bloku wschodniego (najbardziej popularne i współczesne modele pojazdów oraz uzbrojenia)
 • SERE (procedury SERE podczas odzyskiwania personelu, rozpalanie ognia, uzdatnianie wody)
 • wykorzystanie maski przeciwgazowej
 • nawigacja z wykorzystaniem mapy, kompasu i krokomierza
 • przygotowywanie stanowiska umocnionego (okop dla dwóch żołnierzy, maskowanie)
 • skoki piechoty, procedury po kontakcie ogniowym
 • procedury przy udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki (wykorzystanie opaski zaciskowej, opatrunku indywidualnego, opatrunku okluzyjnego; ewakuacja rannego)

– obsługa zawodów to ponad 40 osób

– 32 godziny pełne wysiłku fizycznego, strzelania i zadań taktycznych

– koszulka pamiątkowa i specjalna naszywka dla zawodników kończących zawody z wynikiem ponad 80%

Czas

Start zawodów: 7 czerwca 2019 godzina 21:00
Zakończenie zawodów: 9 czerwca 2019 godzina 15:00

Miejsce startu i mety

Strzelnica Świetlino
http://www.strzelamyinaczej.pl/strzelnica/strzelnica-m-swietlino/

1. Program zawodów

7.06.2019, godz. 21:00 – 22:00 Rejestracja i oznaczenie zawodników, wypełnianie dokumentacji
7.06.2019, godz. 22:00 – 23:00 Wyjaśnienie zasad, krótki opis torów, opis celów i przedstawienie obsługi zawodów
8.06.2019, 01:00 – 04:00 Start zawodów
8.06.2019, godz. 01:00 – 9.06.2019, godz. 11:00 Przebieg zawodów
9.06.2019, godz. 11:00 – 15:00 Zakończenie zawodów

2. Definicje

Organizator zawodów – Borys Romanko, Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej
Kierownik zawodów – Borys Romanko
Obsługa zawodów –
Sędziowie zawodów – Witold Załuska, Robert Rosa, Michał Próchniewicz, Nikodem Ponikwicki, Michał Ciborski,
Uczestnicy, zawodnicy – osoby, które dokonały opłaty startowej i zostały zakwalifikowane do zawodów (otrzymały maila zwrotnego od organizatora, że zakwalifikowały się na zawody)

3. Najważniejsze zasady

Broń

 • Każda broń do momentu jej sprawdzenia przez posiadacza, jest traktowana jak załadowana.
 • W każdym momencie posiadacz broni ma znać jej stan.
 • Broń ładujemy i rozładowujemy na sygnał prowadzącego strzelanie.

Lufa

 • Lufa musi być zawsze skierowana tylko w kierunku celów, które chcemy zniszczyć.
 • Na strzelnicy celami są papierowe i metalowe tarcze.
 • Jedynym kierunkiem, w którym zakazane jest kierowanie lufy to kierunek odwrotny o 180 stopni od głównego kulochwytu.
 • Dozwolone jest kierowanie lufy w kierunku nieba i ziemi oraz 90 stopni w prawo i lewo od głównego kulochwytu patrząc od miejsca, w którym znajduje się strzelec.
 • Prowadzący strzelanie może przerwać przebieg strzelania jeżeli strzelający przetnie wylotem lufy kierunek odwrotny o 180 stopni od głównego kulochwytu.

Otoczenie

 • Zwracać uwagę na otoczenie celu (to co jest przed, obok i za celem) i swoje (świadomość swojego położenia i innych współpracujących podczas strzelania osób).

Spust

 • Palec na języku spustowym kładziemy dopiero kiedy chcemy oddać strzał.

  4. Dyskwalifikacje

  • Wylot lufy skierowany dalej niż 90 stopni od osi kulochwytu głównego
  • Przemieszczanie się z niezabezpieczoną bronią (za przemieszczenie się uznaje się, jeżeli strzelec przemieści obie dolne kończyny o jeden krok w dowolnym kierunku; przemieszczeniem się nie jest zmiana postawy w miejscu, np. z stojącej na leżącą).
  • Przemieszczanie się z karabinkiem załadowanym poza terenem strzelnicy.
  • Przemieszczanie się w terenie poza strzelnicami pojazdami mechanicznymi.
  • Uzupełnianie zapasów i wyposażenia w sklepach.
  • Przekazywanie informacji innym zespołom na temat zadań i lokalizacji.
  • Użycie niedozwolonej broni lub ognia samoczynnego.
  • Użycie amunicji z stalowym rdzeniem, zapalającej lub smugowej
  • Rozdzielenie się członków zespołu na więcej niż 100m.
  • Spożywanie alkoholu lub stosowanie środków odurzających.
  • Nie zastosowanie się do poleceń kierownika zawodów, lub członków obsługi zawodów.
  • Strzał przypadkowy czyli:
   • oddany ponad kulochwytem lub
   • pocisk uderzył bliżej niż 1 m od strzelca (np. podczas przemieszczania się, zmiany postawy) lub
   • podczas zabezpieczania, ładowania lub rozładowywania broni.

  5. Amunicja i sprzęt

  • Musisz zabrać z sobą od razu całą amunicję i sprzęt na wszystkie tory. Dotyczy to całego niezbędnego sprzętu wypisanego poniżej.
   Cały potrzebny sprzęt do wykonania 32 godzinnej „misji” zawodnicy muszą przy sobie w trakcie zawodów.
   Obowiązkowo każdy musi posiadać przy sobie przez cały czas trwania zawodów:
   1. Pozwolenie na broń i dowód tożsamości.
   2. Sprawny karabinek na amunicję pośrednią (własny) + latarka na broń/inne urządzenie pozwalające strzelać po zmroku
   3. 6 magazynków do karabinka używanego na zawodach
   4. Minimalna ilość amunicji na zawodnika to 300 szt.
   5. Oporządzenie
   6. Zapas wody i jedzenia
   7. Mundur wojskowy
   8. Hełm
   9. Kompas i mapnik
   10. Latarka czołówka
   11. Notes i ołówek
   12. Maska przeciwgazowa
   13. Ochrona wzroku i słuchu
   14. Granat dymny (np. GD-10, GD-60 etc)
   15. Opaska zaciskowa (SOFT, CAT)
   16. Łopatka piechoty
   17. Ubranie cywilne
  • Dopuszczone jest używanie karabinka z mechanicznymi przyrządami celowniczymi lub optoelektronicznymi (kolimatory, celowniki holograficzne, lunety, noktowizory, wskaźniki laserowe etc.)
  • Dopuszczalne kalibry karabinka na zawody to 5,56x45mm; 7,62x39mm; 5,45x39mm; 7,62x33mm; 7,92x33mm; inne kalibry mogą być dopuszczone po konsultacji z organizatorem
  • Niektóre zadania wymagają stosowania źródła światła na karabinku (zadania nocne) oraz maski przeciwgazowej
  • W trakcie zadań niedozwolone jest uzupełnianie wyposażenia (za wyjątkiem wody którą można pozyskiwać tylko z środowiska)
  • W trakcie zawodów niedozwolone jest użycie karabinów oraz pistoletów.
  • Magazynki muszą być wymieniane do worka zrzutowego/ładownicy. Jeżeli magazynki będą wyrzucane na ziemię są stracone na czas trwania zawodów, podnosi je sędzia. Magazynki można podnieść jeżeli upadły bliżej niż metr od strzelca. Jeżeli strzelec przemieści się dalej niż jeden metr od magazynka który upadł na ziemię, nie może go podnieść. Taki magazynek uważa się za zagubiony. Zagubiony magazynek jest zabierany przez sędziego i oddawany na koniec zawodów. Magazynki muszą być podpisane czytelnie, inaczej będzie losowo odbierany przez zawodników.
  • Dodatkowy sprzęt który nie jest wypisany powyżej, a jest sugerowany to: optyka do obserwacji, plecak, krzesiwo/zapałki, noktowizja, termowizja, tabele radiowe, tabele balistyczne, tabele rozpoznawcze, opatrunki indywidualne i okluzyjne, zawieszenie do karabinka, zapasowe baterie, zapasowe części do karabinka, zestaw do czyszczenia broni w polu, karimata/mata, śpiwór, bivy bag, nawigacja GPS, radio

  6. Tory, cele i zasłony

  • Tory uwzględniają różne bojowe sytuacje dla strzelca piechoty z podstawowym karabinkiem.
  • Zawody realizowane są w parach i jeżeli opis toru nie mówi inaczej, każdy cel musi być ostrzelany przez co najmniej jednego zawodnika z pary.
  • Strzelec nie może znać ustawienia celów na torze przed jego rozpoczęciem.
  • Strzelec przed rozpoczęciem toru musi usłyszeć opis jakie zadanie na torze ma wykonać oraz ile celów znajduje się na danym torze (jednak nie może wiedzieć jakie typy celów znajdują się wśród nich).
  • Jeżeli jest dostępna zasłona, należy z niej korzystać tak aby każdy strzał był oddany zza zasłony.
  • Prawidłowo wykorzystywana zasłona to obie stopy znajdują się za zasłoną. Za nieprawidłowe wykorzystanie osłony przewiduje się naliczenie pkt karnych – 10pkt za każdy strzał
  • Zmiany magazynka można dokonać tylko będąc całkowicie schowanym za zasłoną podczas strzelania toru.
  • Jeżeli strzelec, podczas przebiegu toru, nie korzysta z zasłony podczas strzelania otrzymuje za każdy strzał karę proceduralną -10 punktów.
  • Podczas zawodów stosuje się:
   • cele metalowe, które należy ostrzelać jednym nabojem w postaci gongów popiersi, kółek i mniejszych blach
   • cele papierowe typu IDPA (tzw. PUSTY) które należy ostrzelać pięciokrotnie w dowolne miejsce;
   • cele które należy ostrzelać jednym strzałem w głowę (tzw. SAMOBÓJCY) oznaczone symbolem bomby;
   • cele papierowe do których nie można strzelać (osoby postronne, tzw. NO SHOOT), cele do których nie można strzelać będą oznaczone dwoma niebieskimi dłońmi.

  7. Punktacja

  • Cele opisane IDPA:
   • Cel typu IDPA oznaczony bombą – należy trafić taki cel jeden raz w głowę = 5 pkt,
   • Cel typu IDPA oznaczony dwoma dłońmi – nie strzelać, każde trafienie to punkty ujemne.
  • Cel metalowy – wymagamy jednego trafienia = 5 pkt.
  • Każdy nietrafiony cel papierowy lub metalowy to -10 punktów za każdy brak trafienia.
  • Jeżeli strzelec nieprawidłowo korzystał z zasłony otrzymuje karę proceduralną – 10 pkt za każdy strzał.
  • Każdy ostrzelany cel NO SHOOT to – 10 pkt. za każde trafienie.
  • Po przebiegu toru sumujemy punkty z tarcz papierowych oraz metalowych, odejmujemy punkty karne i dzielimy przez uzyskany czas. Taki wynik jest wynikiem końcowym strzelca.
  • Zdobyty wynik na torze nie może być mniejszy niż zero.
  • Za trafienie w osłonę – 10 pkt.

  8. Weryfikacja wyników i klasyfikacja końcowa

   

   • Punktacja każdej pary będzie liczona w następujący sposób:
    • DODAWANIE WSZYSTKICH UZYSKANYCH PUNKTÓW NA TARCZY,
    • ODEJMOWANIE WSZYSTKICH KAR PUNKTOWYCH,
    • DZIELENIE PRZEZ UZYSKANY CZAS.

   Przykład:
   Para strzeliła tor na którym były 2 cele papierowe puste, 2 cele metalowe oraz jeden cel typu samobójca. Zdobyli następującą ilość punktów za bardzo celne ostrzelanie celów:
   – 2 cele papierowe – same ALFY(2x(5+5+5+5+5)),
   – 2 cele metalowe trafione (5+5),
   – jeden cel typu samobójca (1x5).
   Dodatkowo jeden z zawodników nie skorzystał z zasłony podczas jednego strzału (- 10 za zasłonę).
   Razem daje to 55 punktów.
   Czas uzyskany na torze to 57 sekund.
   55/57=0,96. 0,96 to wynik danego zespołu na tym torze.

   • Z każdego toru będziemy przyznawać punkty za uzyskanie kolejnych wyników:
    • najlepszy wynik na danym torze – 100%
    • kolejne wyniki – procent najlepszego wyniku
   • 100% równa się maksymalnej liczbie punktów do zdobycia na danym torze, np. przy 10 strzałach ocenianych do zdobycia jest maksymalnie 50 punktów.
   • Punkty uzyskane z wszystkich torów oraz zadań taktycznych stanowią wynik końcowy.

   

  9. Stan broni

  • Jeżeli padnie komenda „ŁADUJ BROŃ” zawodnik wpina magazynek do karabinka, ładuje pierwszy nabój do komory nabojowej i zabezpiecza broń.
  • Jeżeli padnie komenda „ROZŁADUJ BROŃ” zawodnik wypina magazynek, odciąga zamek w tylne położenie, kontroluje samodzielnie komorę nabojową, spuszcza zamek/suwadło i oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu.
  • W momencie przejścia między torami strzeleckimi zawodnicy muszą mieć lufę karabinka skierowaną do góry, z wylotem lufy powyżej linii głowy, jeżeli sędzia nie postanowi inaczej, karabinek podczas strzelania torów oraz podczas przejścia między torami na jednej strzelnicy ma pozostać załadowany.
  • Jeżeli padnie pytanie „GOTÓW?” od sędziego zawodnik może przygotować się do strzelania toru.
  • Tor strzelecki startuje w momencie wybrzmienia sygnału timera lub sygnału START od sędziego.
  • Tor kończy się w momencie oddania ostatniego strzału na danym torze.
  • W każdym momencie zawodnik musi znać stan załadowania broni.

  10. W ramach zawodów zostaną przeprowadzone następujące strzelania i zadania:

  • strzelanie na dystansach od 10 do 300m
  • strzelanie z pojazdów
  • strzelanie do przemieszczających się celów
  • strzelanie z użyciem jednej ręki oraz w masce przeciwgazowej
  • strzelanie w parach podczas kontaktu ogniowego z przeciwnikiem
  • strzelanie z umocnionych pozycji obronnych
  • strzelanie w parze w walce ogniowej w bliskim dystansie
  • strzelanie po wzmożonym wysiłku fizycznym
  • kierowanie ogniem w parze
  • strzelanie nocne z rozpoznawaniem celu
  • strzelanie nocne z kierowaniem ogniem
  • strzelanie do celów ukazujących się
  • marsz na orientację
  • zadanie rozpoznawcze
  • zadania z zakresu „medycyny pola walki”
  • maskowanie

  11. Inne ważne informacje

  • Szczegółowy opis torów i zadań dostępny będzie na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Każdy zakwalifikowany zawodnik dostanie go w postaci dokumentu PDF na podany wcześniej adres email. Należy BEZWZGLĘDNIE się z nim zapoznać, tak aby podczas prezentacji zadań przed startem zawodów rozwiać tyko powstałe wątpliwości. (ograniczy to do minimum czas).
  • Całość zawodów realizowana jest w parach. Zadania i ich lokalizacja są tak zaplanowane, iż zawodnicy będą wchodzić na nie w różnym czasie i kolejności. Zespół składa się z 2 osób. Wszystkie zadania muszą być wykonywane całym zespołem. Nie dozwolone jest oddalanie się od siebie członków zespołu o więcej niż 200m chyba że opis toru stanowi inaczej. W trakcie trwania całych zawodów.
  • Organizator dopuszcza możliwość korzystania z urządzeń typu GPS, termowizja, noktowizja, laser.
  • W trakcie zawodów wolno używać tyko karabinków centralnego zapłonu na amunicję pośrednią.
  • Nie dopuszcza się używania ognia samoczynnego.
  • Organizator informuje iż jest możliwość dotarcia na teren zawodów w przeddzień ich rozpoczęcia. Zapewnimy parking i miejsce na namiot.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad punktacji, ilości zadań i torów na których odbywają się strzelania.
  • Organizator zastrzega iż z przyczyn od nas nie zależnych (np. wysoki stan zagrożenia pożarowego, nieprzewidziane ćwiczenia wojskowe) zawody mogą zostać odwołane. Również w trakcie trwania zawodów. Wpłacone opłaty startowe w takiej sytuacji organizator zwraca uczestnikom zawodów.
  • Jeżeli ktoś zrezygnuje z zawodów w trakcie ich trwania ma obowiązek poinformować telefonicznie organizatora o takim fakcie.

   

  12. Nagrody

  • Nagrodzone będą 3 pierwsze pary które ukończą zawody z najlepszym wynikiem
  • Jedna nagroda będzie losowana wśród wszystkich uczestników.
  • Dla każdej pary, która osiągnie wynik zawodów wyższy niż 80% możliwych do zdobycia punktów przewidziana jest specjalna naszywka.
  • Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkową koszulkę z zawodów.
  • Aby otrzymać powyższe nagrody należy być na miejscu w momencie zakończenia i podsumowania zawodów.